Sting triển khai chiến dịch ‘Lan tỏa năng lượng tích cực và cổ vũ tinh thần Việt Nam chiến thắng’

Sting tài trợ 2 tỉ đồng mua trang thiết bị y tế vật tự y tế phòng chống Covid-19 Nhãn hàng nước tăng lực STING đã trao tặng 2 tỷ đồng tại buổi đóng góp nằm trong khuôn khổ chương trình “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 – Vì một […]